powrót Jaskinia "Pod Torami" powrót

Numer katalogowy s - 1.8 Ołdrzychowice Gmina Kłodzko Współrzędne topograficzne: * wysokość otworu: 350m npm * wysokość otworu nad dnem doliny: 2m * ekspozycja: SW * długość: 9.0 m * deniwelacja: niewielka

     Powiększ Położenie: w lewym orograficznie zboczu doliny Białej Lądeckiej.
     Z trzeciego przystanku autobusowego w Ołdrzychowicach przechodzimy na drugą stronę drogi, mostkiem przez rzekę a następnie w prawo przez łąkę. Po około 200m skarpa pod torami, w niej a wąski, szczelinowy otwór. Przeciskamy się i schodzimy 1m w dół. Na prawo ciasny i niski korytarzyk o długości około 3m, w lewo równoległy do skarpy też ciasny i niski korytarzyk o długości około 4m. Oba korytarzyki kończą się niewielkimi szczelinami. Ściany wapienne, wymyte, w litej skale. Dno tworzy żwirowe namulisko allochtoniczne oraz wapienny gruz zwietrzelinowy. Jaskinia jest sucha, bez przewiewu. Występowania flory i fauny nie stwierdzono.
     Jaskinia została utworzona w wkładce marmurów przypuszczalnie przez wody rzeki płynącej niegdyś wyżej.
     Została odkryta w 1972r przez Z. Dumańskiego. Nie była dotychczas wzmiankowana w literaturze.
     Plany podczas inwentaryzacji sporządził T. Natanek, P. Potok